werkgebied & portretrecht

Werkgebied

Coöperatieve Bakker en Bax Juristen U.A. omvat als werkgebied geheel Nederland, met uitzondering van het grondgebied van de Provincie Overijssel (Nederland) vanaf 1 maart 2023 voor nieuwe cliënten.

Portretrecht

Op alle portretten van mr. A. Bakker en/of mr. J. Bax rust portretrecht. Hiermee is het niet geoorloofd zonder toestemming van de geportretteerde, of na diens overlijden, van de nabestaanden deze portretten te gebruiken of openbaar te maken. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de geportretteerde of diens nabestaanden is het niet toegestaan om portretten van voornoemde personen (voor commerciële doeleinden) te gebruiken. Indien zonder uitdrukkelijke toestemming van voorgaande genoemde geportretteerde of diens nabestaanden portretten worden gebruikt dient een vergoeding betaald te worden van 40000,- euro aan voorgaande genoemde / nabestaanden voor het eerste portret, vermeerderd met telkens 10000,- euro voor elk daaropvolgend portret gebruik en/of openbaarmaking. De bewijslast van toestemming ligt bij de gebruiker en/of openbaar maker.

Onder portret dient het volgende verstaan te worden: “een afbeelding van het gelaat van een persoon, met of zonder die van verdere lichaamsdelen, op welke wijze ook vervaardigd.”

Privacy Preferences