Privacybeleid

 

Privacy verklaring/beleid Coöperatieve Bakker en Bax Juristen U.A

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en dragen zorg voor de naleving van de geldende privacywetgeving. Met dit privacyreglement informeren wij u over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Onze contactgegevens zijn: Coöperatieve Bakker en Bax Juristen, Postbus 8064, 3009 AB te Rotterdam. Mail: info@cbbjuristen.nl

 

Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van onze dienstverlening aan u of door ons zijn verkregen doordat u gebruik hebt gemaakt van onze website, een contactformulier heeft ingevuld of zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.

De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen de volgende zijn:

 • naam
 • adres
 • geboortedatum
 • contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt
 • gegevens relevant voor het uitvoeren van een opdracht.

Doeleinden van het gebruik

Wij gebruiken persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Dit zijn de volgende.

 • uitvoeren van een overeenkomst waarvoor u ons opdracht hebt verstrekt waaronder het leveren van juridische diensten, het verzorgen van onderricht, etc.  Ook andere persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de aard van de zaak nodig zijn voor de behandeling van de zaak. Voorts worden de gegevens ook gebruikt voor het verzenden van rekeningen;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen  zoals bijvoorbeeld de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT);
 • uw contactgegevens worden bijgehouden in een database. De contactgegevens kunnen  worden gebruikt voor: verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor het volgen van onderricht en toezenden van gevraagde  informatie;
 • wij analyseren het gebruik van onze website: De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft de verzameling van gegevens, zonder informatie over personen. De informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren.

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens alleen indien daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • toestemming
  Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken;
 • overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
  Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische of fiscale diensten, verwerken wij persoonsgegevens voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht nodig is;
 • wettelijke verplichting
  Ter uitvoering van bijvoorbeeld de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT);
 • gerechtvaardigd belang
  Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Bijvoorbeeld uitnodigingen voor een bijeenkomsten.

Door ons ingeschakelde derde partijen (verwerkers)

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners kunnen wij (verwerkers) inschakelen. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken. Bij verwerkers kunt u denken aan de hostingprovider van de website, en e-mail diensten.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

In het kader van onze dienstverlening kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen met gerechtelijke diensten.

Uw rechten

U hebt het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden bewaard voor zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.

In het geval wij juridische werkzaamheden voor u hebben verzorgd, bewaren wij uw dossier gedurende een periode van 25 jaar in ons archief. Gegevens met betrekking tot onderricht 3 jaar.

Klachten

Als u een klacht heeft over hoe wij met persoonsgegevens omgaan kunt u contact met ons opnemen per e-mail.

 

 

 

 

Privacy Preferences