Hout stoken een toenemend probleem

Hout stoken is populair in Nederland. Maar liefst één op de vijf huishoudens heeft een kachel of een openhaard.

Naast veel plezier veroorzaakt hout stoken ook stank en ongezonde lucht. Of het de grenzen van het toelaatbare overschrijdt kan nu worden vastgesteld aan de hand van een stappenplan van STAB.

Het eerste waarbij aan goed hout stoken moet worden gedacht, is dat op een goede manier gebeurd.
Toch komt het in de praktijk vaak voor dat niet goed met hout wordt gestookt. Bijvoorbeeld hout dat niet droog genoeg is of zelfs afvalhout waar bijvoorbeeld nog verfresten op aanwezig zijn.

Met name in woonwijken waar huizen dicht op elkaar staan of nieuwe woonwijken waar bijvoorbeeld WTW balans ventilatie systemen (deze zuigen buitenlucht aan) zijn gerealiseerd, kan hout stoken voor fysiek ongemak zorgen, benauwd gevoel, nare stinkende lucht.

Hout stoken kan dan ook slecht zijn voor de gezondheid door het verspreiden van fijnstof. Het is dan ook eigenlijk een landelijk probleem dat nu nog op gemeentelijk niveau moet worden opgelost. Er is op dit moment, een enkele uitzonderingen lokaal daargelaten,  geen regelgeving voorhanden om overlast van hout stoken te voorkomen.

De gemeente weet vaak  niet op welke manier de overlast van hout stoken moet worden opgelost of sterker nog erkent niet eens dat hout stoken een probleem is. Bij overlast wordt, door onvoldoende aangrijpingspunten in de  regelgeving, nog nauwelijks gehandhaafd en wordt maar mondjesmaat bij gemeenten duidelijk dat hout stoken wel degelijk impact heeft op de gezondheid.

Gemeenten moeten zich gezien de ernst en overlast die hout stoken met zich mee brengt bewust worden dat hout stoken, vooral in woonwijken, niet zomaar kan.

Het niet willen handhaven van overlast door hout stoken kan echter in de toekomst wel eens tot het verleden behoren. Recent is namelijk door STAB, een zelfstandige stichting die enkel kan worden ingeschakeld door rechtbanken en de hogere bestuursrechter van de Raad van State, tijdens een rechtszaak bij de rechtbank een tien stappenplan geïntroduceerd op grond waarvan overlast van hout stoken wordt tegengegaan.

STAB heeft kort gezegd voorgesteld een tien stappenplan, de belangrijkste stappen zijn:  dat eerst een oplossing moet worden bereikt door voorlichting, daarna ter plaatse een beoordeling uit te voeren en tenslotte een berekening te maken van de geuremissie van de houtkachel.\

Aan de hand van het stappenplan van STAB kan uiteindelijk worden bepaald of een handhavingsverzoek mogelijk is om zo een einde te maken aan de hout stook overlast.

Op grond van het stappenplan wordt duidelijk dat er steeds meer mogelijkheden komen om overlast van hout stoken tegen te gaan en zelfs om een handhavingsverzoek in te dienen. Het handhavingsverzoek is een prikkel voor de gemeente om actie te ondernemen tegen de hout stook overlast.
Met name wanneer u het tien stappen plan heeft doorlopen vergroot u de kans dat er ook echt een oplossing komt voor het hout stoken van uw buren Dit kan variëren door een keer goed met elkaar in gesprek te gaan dan wel als laatste redmiddel door ‘kansrijk’ om handhaving te verzoeken.

Mocht u vragen hebben over deze problematiek en dan met name het toepassen van het tien stappen plan dan kunt u contact opnemen met CBB Juristen voor een eerste vrijblijvend advies.

U kunt contact met ons opnemen middels ons contactformulier.

Privacy Preferences