Waardevermindering woning

Planschade

De waarde van uw woning kan dalen doordat in de buurt de omgeving veranderd. Bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe woonwijk of het park voor uw deur wordt volgebouwd. De wettelijke term voor deze waardevermindering is planschade. U kunt recht hebben op een tegemoetkoming van deze planschade indien uw woning in waarde is gedaald.

Graag geeft CBB Juristen u een voorbeeld van een tegemoetkoming van planschade:

De familie De Vries bezit een woonboerderij aan de rand van een dorp met een prachtig uitzicht op de nabijgelegen weilanden. De gemeente heeft door het toenemende bewonersaantal te kampen met een tekort aan woningen en besluit de weilanden waarop de familie De Vries uitzicht heeft via een bestemmingsplanwijziging te transformeren naar bouwgrond. De familie De Vries lijdt door deze bestemmingsplanwijziging planschade. De woonboerderij wordt immers minder waard door het zicht op woningen in plaats van weiland.

De familie De Vries kan door de waardevermindering van de woonboerderij een tegemoetkoming bij de gemeente vragen voor de geleden planschade. De gemeente kijkt vervolgens of de aanvraag terecht is of niet.

Indien de schade terecht is, wordt er een bedrag van 2% afgetrokken van het toegekende planschadebedrag. Deze 2% is het maatschappelijk risico. Elke burger draagt dan ook volgens de wetgever het risico dat zijn/haar woning minder waard kan worden. Om die reden wordt ook gesproken over een tegemoetkoming en niet het toekennen van een schadevergoeding.

Voordat de gemeente een tegemoetkoming van de schade toekent, wordt daarnaast ook gekeken of de planschade niet voorzienbaar zou zijn. Voorzienbaarheid is namelijk een gemakkelijk argument om een aanvraag in de tegemoetkoming van planschade af te wijzen. Als de familie De Vries bijvoorbeeld wist of zou kunnen weten dat er een bestemmingsplan wijziging zou kunnen komen ten aanzien van het weiland, terwijl ze de woonboerderij nog moesten kopen, dan heeft de familie De Vries kunnen voorzien dat er huizen op het weiland zouden worden gebouwd. Is dat het geval, dan hoeft de gemeente geen tegemoetkoming in planschade te betalen.

De familie De Vries zou kunnen aangeven dat zij niet wisten dat er woningen zouden worden gebouwd. Echter kan de gemeente dan aangeven dat de familie De Vries beter onderzoek had moeten doen. Met andere woorden het was voorzienbaar.

Tegemoetkoming in planschade kan naast burgers ook door bedrijven worden aangevraagd. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u beperkt wordt in het gebruik van uw bedrijfspand. Dat er bijvoorbeeld enkel nog detailhandel mag plaatsvinden, terwijl in het verleden ook constructiewerkzaamheden mochten plaatsvinden.

Het is ook mogelijk dat niet alleen de waarde van uw bedrijfspand verminderd maar dat u ook inkomstenderving heeft. U heeft bijvoorbeeld een horeca gelegenheid aan een doorlopende straat. Door een wegomlegging is uw bedrijf ineens aan een doodlopende straat of parallelweg komen te liggen, het gevolg daarvan is dat u minder klanten ontvangt en daardoor minder omzet dan wel winst maakt. Ook voor de inkomstenderving kunt u een tegemoetkoming in planschade krijgen. Echter ook bij inkomstenderving gelden de voorwaarden: voorzienbaarheid en maatschappelijk risico.

Indien u van mening bent dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van planschade dan kunt u een beroep op doen CBB Juristen . Het voordeel is dat CBB Juristen van het begin tot het einde betrokken is bij de planschade procedure. Dit is van belang omdat de ervaring leert dat gemeente niet graag een tegemoetkoming van planschade toewijst. Om alsnog een tegemoetkoming te verkrijgen zal er een bezwaarschrift moeten worden opgesteld. Indien CBB Juristen voor u de aanvraag indient, kan CBB Juristen direct op de juiste wijze een bezwaarschrift opstellen dat hout snijdt. Indien u zelf een aanvraag tot tegemoetkoming van planschade indient, is het mogelijk dat u zaken niet benoemt die u later kunnen worden tegengeworpen. Dergelijke fouten kunnen niet meer worden hersteld.

Indien u CBB Juristen inschakelt kan dat op grond van uurtarief of no cure no pay. Keuze is dat u of CBB Juristen betaalt op basis van het uurtarief van 150 Euro (inclusief BTW) of CBB Juristen verricht werkzaamheden op basis van no cure no pay. Dit wil zeggen dat CBB Juristen indien er een tegemoetkoming in planschade wordt toegekend, 30% commissie (inclusief BTW) vraagt van het vastgestelde planschadebedrag. U hoeft ons dan geen uurloon te betalen voor werkzaamheden, zoals het opstellen: van bezwaar-beroepschriften, procederen etc. en gaat u er nooit op achteruit!

Indien u besluit CBB Juristen in te schakelen, dan voert CBB Juristen allereerst een gratis kort haalbaarheidsonderzoek uit. Indien de zaak niet haalbaar is deelt CBB Juristen dat u mede en zal CBB Juristen de zaak niet in behandeling nemen.

U kunt zich aanmelden via het contactformulier.  U kunt CBB Juristen uiteraard ook bellen indien u nog meer vragen heeft..

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy Preferences