Handhaving

Overlast…Wel eens over handhaven nagedacht?

U denkt dat er sprake is van overlast. Een bedrijf of een particulier schendt wettelijke voorschriften van de overheid. Het eerste wat u dan wilt is dat deze overlast stopt. Maar hoe gaat u dat doen?

Wij kunnen eerst in gesprek gaan met de overtreder en indien dat geen resultaat geeft,  kan bij de overheid een verzoek tot handhaving worden ingediend. Ook kan in het uiterste geval de rechter worden ingeschakeld om maatregelen te treffen.

De overlast kan dan stoppen.

Om bovenstaande te bereiken moet eerst worden gekeken of er echt sprake is van een overtreding van een verbodsbepaling en de daarbij geldende voorschriften. Met andere woorden er moet worden getoetst of er wel om handhaving kan worden verzocht.

Is sprake van een overtreding dan bepalen wij met u in goed overleg wat er het beste gedaan moet worden om de overlast aan te pakken. Komt het tot maken van afspraken dan zorgen wij ervoor dat uw argumenten helder en duidelijk aan de overheid zoals een gemeente worden voorgelegd.

Graag nodigen wij u uit om met ons een afspraak te maken.

Privacy Preferences