Contracten

Een overeenkomst betekent dat wederzijdse afspraken worden gemaakt waarbij minimaal twee partijen bij betrokken zijn. Een overeenkomst wordt ook wel een contract genoemd.

De overeenkomst geeft weer wat partijen afspreken. Het gaat dan om de prijs en om welke (dienstverlenende) producten het gaat.

Daarnaast zijn de algemene voorwaarden van groot belang.

In de algemene voorwaarden worden niet zo zeer zaken geregeld die direct betrekking hebben op de kern van overeenkomst, zoals de prijs en de zaken/goederen die verkocht worden. In algemene voorwaarden worden kwesties die een rol kunnen spelen geregeld zoals: aansprakelijkheid, vrijwaring, rechtsforumkeuze (keuze welke rechtbank bevoegd is), eigendomsvoorbehoud, de hoogte van de vertragingsrente en de duur van de overeenkomst.

Algemene voorwaarden zijn te beschouwen als een extra zekerheid. Immers indien alles goed verloopt, hoeft u geen beroep op de algemene voorwaarden te doen. Pas wanneer er zich een bijzondere situatie voordoet, bijvoorbeeld: wanneer u door een derde aansprakelijk wordt gesteld kunt u op de algemene voorwaarden een beroep doen.

Heeft u vragen over u overeenkomst/contract? Neemt u dan contact met ons op. Graag adviseren wij u en controleren wij of uw contract of algemene voorwaarden van uw bedrijf in orde zijn.

Leave a comment

Privacy Preferences