Rijbewijs niet op tijd verlengd?

Oorzaak van de langere doorlooptijd van het verlengen van rijbewijzen

Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) heeft problemen met het afhandelen van het verlengen van rijbewijzen van vooral 75-plussers. Deze groep moet uitzonderlijk lang wachten op een beoordeling van de gezondheidsverklaring door het CBR. Het CBR verwacht overigens, op basis van gegevens van vorige jaren, ongeveer 665.000 verzoeken van een dergelijke beoordeling.

De oorzaak van het probleem is tweeërlei, namelijk het aantal aanvragen, maar ook een nieuw digitaal systeem dat het CBR in gebruikt heeft genomen.

Half oktober is er meer nieuws of de ICT problemen bij het CBR zijn opgelost.

Verzoeken om schade

In de eerste helft van 2019 zijn er om die reden al 453 verzoeken om een schadevergoeding bij het CBR binnengekomen. Sinds april van dit jaar is het aantal verzoeken bij het CBR zelfs verdriedubbeld.

Het kan daarbij gaan om kosten zoals ov- taxikosten, wegenbelasting, verzekering en garage kosten, die wel kunnen oplopen tot duizend euro blijkt uit de praktijk, maar ook kosten als het gevolg van het niet meer kunnen werken, zeker niet alle 75-plussers zitten namelijk achter de geraniums/orchideen, of het moeten bezorgen van boodschappen omdat men geen auto meer heeft, horen daarbij.

Kortom een 75-plusser kan nog volop aan het maatschappelijk leven mee doen en kan hard in zijn sociale maar ook nog zakelijke leven worden getroffen. Het sociale netwerk dient bijvoorbeeld ingeschakeld te worden voor de nodige boodschappen, ziekenhuisbezoek, etc.

Ook worden de kosten van spoed aanvragen van de beoordelingen van gezondheidsverklaringen geclaimd bij het CBR, die bij de gemeente kunnen worden ingediend en ongeveer € 35 kosten.

Oplossing in zicht?

Ook in de Tweede Kamer zijn er onlangs aan minister Grapperhaus, nog vragen gesteld over het probleem. Tweede Kamerleden hadden gevraagd om verlopen rijbewijzen te gedogen. Grapperhaus heeft tijdens dat debat aangegeven poortwachter te blijven spelen en ondanks begrip, kon hij niet aan het verzoek van de Tweede Kamerleden tegemoet komen.

Vanaf 1 december 2019 komt er nieuwe wetgeving en kan het rijbewijs met een jaar worden verlengd. De vraag is echter of de problemen daarmee zijn opgelost. De minister Grapperhaus wil deze wet niet eerder laten ingaan.

Wat kan u zelf doen om het proces tot verlenging rijbewijs te versnellen?

In Nederland is in 2009 wetgeving aangenomen om tijdige besluitvorming door de overheid te stimuleren. Om tijdige besluitvorming af te dwingen moet de burger als eerste zelf initiatief ondernemen door de overheid ingebreke te stellen. Dit doet u door een formulier in te vullen en in dit geval aan het CBR toe te zenden. Het formulier kunt u kosteloos downloaden bij rijksoverheid.nl. Wij raden aan om het formulier aangetekend te verzenden (een ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn). Klik hier voor het adres en gebruik het postbus adres.

Vervolgens heeft het CBR, na ontvangst van de ingebrekestelling twee weken de tijd om een besluit te nemen, zonder financiële gevolgen.  Als het CBR niet binnen twee weken een beslissing heeft genomen, moeten zij :

€ 23 per dag voor de eerste 2 weken;

€ 35 per dag voor de volgende 2 weken;

€ 45 per dag voor de overige dagen.

aan u betalen. Maximaal kan het bedrag oplopen tot 1442,- euro.

Ook kan na twee weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank om besluitvorming af te dwingen.

Let op het CBR heeft standaard 4 weken de tijd om een besluit te nemen nadat zij een gezondheidsverklaring heeft ontvangen dan wel indien er aanleiding was dat een arts een oordeel moest geven, zie voor de exacte termijnen het regelement rijbewijzen, (o.a. artikel 103 reglement rijbewijzen). Wacht daarom met het versturen van de  ingebrekestelling totdat voorgaande termijn is verlopen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Mocht u vragen hebben over deze problematiek dan kunt u contact opnemen met CBB Juristen voor een eerste vrijblijvend advies.  CBB Juristen kan namens u CBR in gebreke stellen (als u het zelf doet kost het u niets), ook kunnen wij  desgewenst verdere hulp bij schade bieden bij schade verhalen op het CBR.

Updates

Update: 4-10-2019 CBR wederom in het nieuws bij NOS.nl, 1000 extra verzoeken om schade in de laaste 2 maanden, pas eind 2020 hopelijk achterstand weggewerkt.

Update: 13-11-2019 Rijbewijs 75-plusser tijdelijk met maximaal 1 jaar verlengd. Let op alleen in Nederland niet in het buitenland!

Update: 18-2-2020 Ook personen met bijvoorbeeld  diabetes de dupe van CBR perikkelen.

Privacy Preferences