Voor Persoonlijk en deskundig  Juridische advies
vOORBEELDEN WAAR WIJ IN ADVISEREN
01
oVERLAST VAN HOUTROOK?

Hout stoken is populair in Nederland. Maar liefst één op de vijf huishoudens heeft een kachel of een openhaard. Naast plezier veroorzaakt hout stoken ook stank en ongezonde lucht. Klik voor meer informatie als u overlast van hout stoken ervaart.

02
wAARDEVERMINDERING WONING DOOR PLANSCHADE?

De waarde van uw woning kan dalen doordat in de buurt de omgeving veranderd. Bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe woonwijk of het park voor uw deur wordt volgebouwd of er komt een windmolen. De wettelijke term voor deze waardevermindering is planschade. U kunt recht hebben op een tegemoetkoming van deze planschade indien uw woning in waarde is gedaald.

03
Wilt u een uitbouw of garage bouwen?

Wilt u meer weten over wet en regelgeving met betrekking tot bouwwerken,  antwoorden zijn vaak te vinden in het bouwbesluit en het bestemmingsplan en zijn locatie specifiek.

WIJ zijn actief in de volgende rechtsgebieden
01
Burgelijk recht / civiel recht

In dit rechtsgebied kunt u denken aan (koop)  overeenkomsten, incasso, recht van overpad, etc

02
Bestuursrecht

Het betuursrecht gaat het over regels die gelden tussen de overheid en burger of bedrijven. Bijvoorbeeld vergunningen zoals een ventvergunning, ontheffingen, uitkeringen, bestuurlijke boetes, etc.

03
Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht gaat over bestemmingsplannen, structuurvisies, omgevingsvergunningen, bouwvergunning, milieuvergunning etc

Heeft u juridische hulp nodig
Bel ons of benader ons via de e-mail
Privacy Preferences