Voor Persoonlijk en deskundig  Juridische advies
Uitgelicht onderwerp:
HANDHAVING CORONA
Voelt u zich onveilig op uw werkplek vanwege onvoldoende ventilatie of om een andere reden? Dien een handhavingsverzoek in! Neem contact met ons op middels het contactformulier.
vOORBEELDEN WAAR WIJ IN ADVISEREN
01
oVERLAST VAN HOUTROOK?

Hout stoken is populair in Nederland. Maar liefst één op de vijf huishoudens heeft een kachel of een openhaard. Naast plezier veroorzaakt hout stoken ook stank en ongezonde lucht. Klik voor meer informatie als u overlast van hout stoken ervaart.

02
wAARDEVERMINDERING WONING DOOR PLANSCHADE?

De waarde van uw woning kan dalen doordat in de buurt de omgeving veranderd. Bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe woonwijk of het park voor uw deur wordt volgebouwd of er komt een windmolen. De wettelijke term voor deze waardevermindering is planschade. U kunt recht hebben op een tegemoetkoming van deze planschade indien uw woning in waarde is gedaald.

03
rIJBEWIJS NIET OP TIJD VERLENGD?

Door problemen bij het CBR worden voor met name oudere mensen het rijbewijs niet verlengd. Klik op meer informatie voor een methode om het proces te voorspoedigen.

WIJ zijn actief in de volgende rechtsgebieden
01
Burgelijk recht / civiel recht

In dit rechtsgebied kunt u denken aan (koop)  overeenkomsten, incasso, recht van overpad, etc

02
Bestuursrecht

Het betuursrecht gaat het over regels die gelden tussen de overheid en burger of bedrijven. Bijvoorbeeld vergunningen zoals een ventvergunning, ontheffingen, uitkeringen, bestuurlijke boetes, etc.

03
Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht gaat over bestemmingsplannen, structuurvisies, omgevingsvergunningen, bouwvergunning, milieuvergunning etc

Informatie avonden

Regelmatig houden wij informatieve avonden waarin een bepaald onderwerp centraal staat, deelname is meestal kostenloos tenzij anders is aangegeven. Reeds behandelde onderwerpen zijn: Hoe vraag ik een bouwvergunning aan?, Wat voor mogelijkheden heb ik met mijn gebouw/grond volgens het bestemmingsplan, Wat kan ik doen om meer natuur rondom mijn huis te krijgen?,  Ik heb een probleem met mijn buren, Handhaving en Corona, Last van houtrook?   

LET OP:  Voortaan zijn de informatieavonden digitaal

Onderwerp:
Last van Houtrook?

Op 16 oktober 2020 houden wij een informatieavond  inloop 19.30 uur, over overlast van houtstoken. U kunt zich aanmelden tot 16 oktober 12.00 uur middels het aanmeldformulier. Zet in het onderwerp: houtstook

Onderwerpen die behandeld worden zijn:

Oorzaak overlast

gevolgen voor de mens en natuur

Hoe overlast zoveel mogelijk te voorkomen

Juridische instrumenten als laatste redmiddel

(Gast)sprekers zijn:

Jeroen Bax en Adam Bakker (juristen)

Diverse experts en ervaringsdeskundige

Onderwerp:
HANDHAVING en CORONA

De komende weken (woensdagen) houden wij regelmatig informatie avonden over corona en veiligheid.  U kunt zich aanmelden tot 12.00 uur op de betreffende dag middels het contactformulier, bij het onderwerp gelieve de datum te vermelden wanneer u wilt deelnemen, u krijgt vervolgens per e-mail een link toegestuurd om digitaal deel te nemen. 

Heeft u zich reeds op andere wijze aangemeld bijvoorbeeld via de nieuwsbrief, ook dan krijgt u tijdig een e-mail met daarin een link naar de digitale meeting.

(Gast)sprekers zijn:

Jeroen Bax en Adam Bakker (juristen)

Diverse experts en ervaringsdeskundige

De juristen van Coöperatieve Bakker en Bax Juristen U.A.

mr. Bakker heeft als specialisatie het civiele recht/burgelijk recht en de heer mr. Bax heeft als specialisatie het bestuursrecht/overheidsrecht. Juist deze combinatie in specialisaties zorgt ervoor dat wij u een breed palet aan juridische dienstverlening kunnen bieden.

Heeft u juridische hulp nodig
Bel ons of benader ons via de e-mail
Privacy Preferences