Wij zijn actief in de volgende rechtsgebieden:

  • Burenoverlast, bijvoorbeeld overlast van de kachel van de buren
  • Planschade
  • Bouw- en/of omgevingsvergunning, ook op agrarisch gebied
  • Belangenbehartiging bij inspraakprocedures bij bijvoorbeeld: bestemmingsplannen, inpassingsplannen, etc.
  • Onderwijsrecht: HBO en WO
  • Huurrecht
  • Rechtsvorderingen.

U kunt contact met ons opnemen middels het contactformulier.